شعر در مورد اجابت دعا

شعر در مورد اجابت دعا ,شعر درباره اجابت دعا,شعر برای اجابت دعا,شعر در باره اجابت دعا,شعر با اجابت دعا,شعر درمورد اجابت دعا,شعر با کلمه اجابت دعا,شعر با کلمه ی اجابت دعا,شعری در مورد اجابت دعا,شعری درباره اجابت دعا,شعر درباره ی اجابت دعا

شعر در مورد اجابت دعا

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اجابت دعا برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ایزد مکنادم دعا اجابت گر

جز که زفضلش بود سؤالم

شعر اسم پروین , شعر در مورد اسم پروین , شعر درباره اسم پروین , شعر در وصف اسم پروین

شعر در مورد اجابت دعا

شعر اسم پونه , شعر در مورد اسم پونه , شعر درباره اسم پونه , شعر در وصف اسم پونه

برگ اجابت ز دعا واستان

رایحه گل ز صبا واستان

شعر اسم بیتا , شعر در مورد اسم بیتا , شعر درباره اسم بیتا , شعر در وصف اسم بیتا

شعر درباره اجابت دعا

شعر اسم فریبا , شعر در مورد اسم فریبا , شعر درباره اسم فریبا , شعر در وصف اسم فریبا

کلید قفل اجابت زبان خاموش است

قبول نیست دعا تا دعا توانی کرد

شعر زلزله , شعر در مورد زلزله , شعر درباره زلزله , شعر در وصف زلزله

شعر برای اجابت دعا

شعر اسم غزال , شعر در مورد اسم غزال , شعر درباره اسم غزال , شعر در وصف اسم غزال

همچنین می رفت بر لفظش دعا

آن زمان چون مادران با وفا

شعر با چ , مشاعره با چ , شعر با حرف چ , شعر با چ شروع شه

شعر در باره اجابت دعا

شعر یتیم , شعر در مورد یتیم , شعر درباره یتیم , شعر در وصف یتیم

باقیش مجیب هر دعا گوید

کز وی تو اجابت دعا دیدی

شعر با ز , مشاعره با ز , شعر با حرف ز , شعر با ز شروع شه

شعر با اجابت دعا

شعر با ر , مشاعره با ر , شعر با حرف ر , شعر با ر شروع شه

دست در آستینم بی دامن غنا نیست

صبح است با اجابت نامحرم دعا را

شعر با س , مشاعره با س , شعر با حرف سین , شعر با س شروع شه

شعر درمورد اجابت دعا

شعر با ج , مشاعره با ج , شعر با حرف جیم , شعر با ج شروع شه

اجابت پرور رحمت تلاش از کس نمیخواهد

بدست از دعا خالی گریبان اثر بگشا

شعر ساقی , شعر در مورد ساقی , شعر درباره ساقی , شعر در وصف ساقی

شعر با کلمه اجابت دعا

شعر با خ , مشاعره با خ , شعر با حرف خ , شعر با خ شروع شه

زبس مطلوب هر کس بی طلب آماده است اینجا

اجابت انفعال از شوخی دست دعا دارد

شعر تنبلی , شعر در مورد تنبلی , شعر درباره تنبلی , شعر در وصف تنبلی

شعر با کلمه ی اجابت دعا

شعر با ش , مشاعره با ش , شعر با حرف شین , شعر با ش شروع شه

شام و سحر کمینگه حسن اجابت است

آئینه ئی بدست دعا میتوان رساند

شعر انگور , شعر در مورد انگور , شعر درباره انگور , شعر در وصف انگور

شعری در مورد اجابت دعا

شعر ارتش , شعر در مورد ارتش , شعر درباره ارتش , شعر در وصف ارتش

در عذر اجابت کوش گر حرص گدا طینت

ابرام تمنائی بر دست دعا بندد

شعر ظهور حضرت مهدی , شعر در مورد ظهور حضرت مهدی , شعر درباره ظهور حضرت مهدی , شعر در وصف ظهور حضرت مهدی

شعری درباره اجابت دعا

شعر عنکبوت , شعر در مورد عنکبوت , شعر درباره عنکبوت , شعر در وصف عنکبوت

ابر بهار رحمت از شرم آب گردید

تا حسرت اجابت گل بر کف دعا برد

شعر سخاوت , شعر در مورد سخاوت , شعر درباره سخاوت , شعر در وصف سخاوت

شعر درباره ی اجابت دعا

شعر بیماری , شعر در مورد بیماری , شعر درباره بیماری , شعر در وصف بیماری

تا رنج انتظار اجابت توان کشید

دست دگر بدعوت دست دعا برم

شعر بغض , شعر در مورد بغض , شعر درباره بغض , شعر در وصف بغض

شعر در مورد اجابت دعا

شعر احساس , شعر در مورد احساس , شعر درباره احساس , شعر در وصف احساس

جبین شام اجابت نمی بر شحه نداد

قدح پرست هوا چون کف دعا ماندم

شعر اسم نفس , شعر در مورد اسم نفس , شعر درباره اسم نفس , شعر در وصف اسم نفس

شعر درباره اجابت دعا

شعر تبریک تولد , شعر در مورد تبریک تولد , شعر درباره تبریک تولد , شعر در وصف تبریک تولد

از دعا آخر فروغی حاصلم شد مدعا

تا نپنداری اجابت در دعای من نبود

شعر با ح , مشاعره با ح , شعر با حرف ح , شعر با ح شروع شه

شعر برای اجابت دعا

شعر تسلیت مادر , شعر در مورد تسلیت مادر , شعر درباره تسلیت مادر , شعر در وصف تسلیت مادر

ور دعا گویم به عادت کرده باشم دعوتی

زانکه زانسوی اجابت هست عزمت را مدار

شعر تبریز , شعر در مورد تبریز , شعر درباره تبریز , شعر در وصف تبریز

شعر در باره اجابت دعا

شعر تمیزی , شعر در مورد تمیزی , شعر درباره تمیزی , شعر در وصف تمیزی

وقت دعا رسید دعائی که از مجیب

بر اوج لامکان به سمعنا شود مجاب

شعر تلگرام , شعر در مورد تلگرام , شعر درباره تلگرام , شعر در وصف تلگرام

شعر با اجابت دعا

شعر تاریکی شب , شعر در مورد تاریکی شب , شعر درباره تاریکی شب , شعر در وصف تاریکی شب

هر چه بگویم ز دعا کردگار

دعوت من بنده اجابت کناد

شعر اسم قمر , شعر در مورد اسم قمر , شعر درباره اسم قمر , شعر در وصف اسم قمر

شعر درمورد اجابت دعا

شعر اسم هما , شعر در مورد اسم هما , شعر درباره اسم هما , شعر در وصف اسم هما

با دعا و با اجابت نقب کرده نیم شب

سوی عیاران رند و صد دغا آموخته

شعر آغاز , شعر در مورد آغاز , شعر درباره آغاز , شعر در وصف آغاز

شعر با کلمه اجابت دعا

شعر اتحاد , شعر در مورد اتحاد , شعر درباره اتحاد , شعر در وصف اتحاد

به دعا دست بر فلک بردم

پا به راه اجابت افشردم

شعر اضطراب , شعر در مورد اضطراب , شعر درباره اضطراب , شعر در وصف اضطراب

شعر با کلمه ی اجابت دعا

شعر اسم ضحی , شعر در مورد اسم ضحی , شعر درباره اسم ضحی , شعر در وصف اسم ضحی

گریه از صاحب دعا بی قیل

بر وجود اجابت است دلیل

شعر بخشش , شعر در مورد بخشش , شعر درباره بخشش , شعر در وصف بخشش

شعری در مورد اجابت دعا

شعر اشتباه , شعر در مورد اشتباه , شعر درباره اشتباه , شعر در وصف اشتباه

جز تو پیش کی بر آرد بنده دست

هم دعا و هم اجابت از توست

شعر آواز , شعر در مورد آواز , شعر درباره آواز , شعر در وصف آواز

شعری درباره اجابت دعا

شعر معشوقه , شعر در مورد معشوقه , شعر درباره معشوقه , شعر در وصف معشوقه

ای اخی دست از دعا کردن مدار

با اجابت یا رد اویت چه کار

شعر اسم لاله , شعر در مورد اسم لاله , شعر درباره اسم لاله , شعر در وصف اسم لاله

شعر درباره ی اجابت دعا

شعر اسم حامد , شعر در مورد اسم حامد , شعر درباره اسم حامد , شعر در وصف اسم حامد

کان دعا شد با اجابت مقترن

کفو او نبود کبار انس و جن

شعر اسم ساغر , شعر در مورد اسم ساغر , شعر درباره اسم ساغر , شعر در وصف اسم ساغر

شعر در مورد اجابت دعا

شعر اسم ساحل , شعر در مورد اسم ساحل , شعر درباره اسم ساحل , شعر در وصف اسم ساحل

ز مراد عالم آب و گل بدر جنون زن و وا گسل

اثر اجابت منفعل ز شکست دست دعا طلب

شعر اسم هادی , شعر در مورد اسم هادی , شعر درباره اسم هادی , شعر در وصف اسم هادی

شعر درباره اجابت دعا

شعر اسم هستی , شعر در مورد اسم هستی , شعر درباره اسم هستی , شعر در وصف اسم هستی

عشق را نیمی نیاز و نیم دیگر بی نیاز

این اجابت یافته و آن خود دعا آموخته

شعر اسم ملیحه , شعر در مورد اسم ملیحه , شعر درباره اسم ملیحه , شعر در وصف اسم ملیحه

شعر برای اجابت دعا

شعر اسم سپیده , شعر در مورد اسم سپیده , شعر درباره اسم سپیده , شعر در وصف اسم سپیده

هزار گونه مراد محال می طلبی

تو خود بگو که اجابت باین دعا چه کند

شعر اسم قاسم , شعر در مورد اسم قاسم , شعر درباره اسم قاسم , شعر در وصف اسم قاسم

شعر در باره اجابت دعا

شعر اسم هدیه , شعر در مورد اسم هدیه , شعر درباره اسم هدیه , شعر در وصف اسم هدیه

مجنون تراقبله اجابت زدعا برد

هنگام دعا روی بحی میکنم امشب

شعر طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , شعر درباره طاق بستان , شعر در وصف طاق بستان

شعر با اجابت دعا

شعر اسم کوثر , شعر در مورد اسم کوثر , شعر درباره اسم کوثر , شعر در وصف اسم کوثر

عشق را نیمی نیاز و نیم دیگر بی نیاز

این اجابت یافته و آن خود دعا آموخته

شعر اسم شکوفه , شعر در مورد اسم شکوفه , شعر درباره اسم شکوفه , شعر در وصف اسم شکوفه

شعر درمورد اجابت دعا

شعر اسم سارا , شعر در مورد اسم سارا , شعر درباره اسم سارا , شعر در وصف اسم سارا

گر چه ثنا خوش است ولی در دعا فزای

کاین زینت اجابت و آن زیب دفتر است

شعر اسم عطیه , شعر در مورد اسم عطیه , شعر درباره اسم عطیه , شعر در وصف اسم عطیه

شعر با کلمه اجابت دعا

شعر مکه , شعر در مورد مکه , شعر درباره مکه , شعر در وصف مکه

دعای عقد اخوت با اجابت بست هان عرفی

دعا کن از ثنا بگذر که دیگر وقت آن بینی

شعر تقوا , شعر در مورد تقوا , شعر درباره تقوا , شعر در وصف تقوا

شعر با کلمه ی اجابت دعا

شعر تکرار , شعر در مورد تکرار , شعر درباره تکرار , شعر در وصف تکرار

صبر اگر میبود ابرام طلب خجلت نداشت

ما اجابت را دودم پیش از دعا نشناختیم

شعر تسلیت پدر , شعر در مورد تسلیت پدر , شعر درباره تسلیت پدر , شعر در وصف تسلیت پدر

شعری در مورد اجابت دعا

شعر تسلیت مرگ جوان , شعر در مورد تسلیت مرگ جوان , شعر درباره تسلیت مرگ جوان , شعر در وصف تسلیت مرگ جوان

در بارگاه اکرام مصنوع بی یقینی است

با یک جهان اجابت غیر از دعا نکردن

شعر تکبر , شعر در مورد تکبر , شعر درباره تکبر , شعر در وصف تکبر

شعری درباره اجابت دعا

شعر تعجب , شعر در مورد تعجب , شعر درباره تعجب , شعر در وصف تعجب

حاجت شود روا چو تقاضا کند کرم

رحمت روان شود چو اجابت شود دعا

شعر علاقه , شعر در مورد علاقه , شعر درباره علاقه , شعر در وصف علاقه

شعر درباره ی اجابت دعا

شعر تفکر , شعر در مورد تفکر , شعر درباره تفکر , شعر در وصف تفکر

گفته نود هزار اشارت به یک نفس

بشنوده صد هزار اجابت به یک دعا

شعر تلفن , شعر در مورد تلفن , شعر درباره تلفن , شعر در وصف تلفن

شعر در مورد اجابت دعا

شعر مظلومیت , شعر در مورد مظلومیت , شعر درباره مظلومیت , شعر در وصف مظلومیت

با دعا یار کن انابت حق

تا قبولت کند اجابت حق

شعر مغز , شعر در مورد مغز , شعر درباره مغز , شعر در وصف مغز

شعر درباره اجابت دعا

شعر عروسک , شعر در مورد عروسک , شعر درباره عروسک , شعر در وصف عروسک

تو دعا گویی و اجابت نه

زانکه داری دل و انابت نه

شعر مقاومت , شعر در مورد مقاومت , شعر درباره مقاومت , شعر در وصف مقاومت

شعر برای اجابت دعا

شعر عادت , شعر در مورد عادت , شعر درباره عادت , شعر در وصف عادت

گفت عیسی بگوی زود دعا

که تویی در زمانه خاص خدا

شعر فتنه , شعر در مورد فتنه , شعر درباره فتنه , شعر در وصف فتنه

شعر در باره اجابت دعا

شعر تلافی , شعر در مورد تلافی , شعر درباره تلافی , شعر در وصف تلافی

به اجابت دعا چو مقرون گشت

هر چه زو خواستند افزون گشت

شعر عبادت , شعر در مورد عبادت , شعر درباره عبادت , شعر در وصف عبادت

شعر با اجابت دعا

شعر عربستان , شعر در مورد عربستان , شعر درباره عربستان , شعر در وصف عربستان

تا نشویند به خونابه دل دست دعا

چه خیال است که دامان اجابت گیرد؟

شعر مشهد , شعر در مورد مشهد , شعر درباره مشهد , شعر در وصف مشهد

شعر درمورد اجابت دعا

شعر آتش نشان , شعر در مورد آتش نشان , شعر در وصف آتش نشان , شعر درباره آتش نشان

هر کس دعا کند به اجابت قرین شود

در هر کجا به یکدگر احباب برخورند

شعر پند و اندرز , شعر در مورد پند و اندرز , شعر در وصف پند و اندرز , شعر درباره پند و اندرز

شعر با کلمه ی اجابت دعا

شعر تسکین درد , شعر در مورد تسکین درد , شعر در وصف تسکین درد , شعر درباره تسکین درد

ز دامان اجابت باد کوته دست امیدم

بغیر از ترک مطلب در دعا گر مطلبی دارم

شعر تخت جمشید , شعر در مورد تخت جمشید , شعر در وصف تخت جمشید , شعر درباره تخت جمشید

شعر با کلمه اجابت دعا

شعر رهبر , شعر در مورد رهبر , شعر در وصف رهبر , شعر درباره رهبر

کم دعا کن که مـرا از سر تو وا بکند 

او خودش خواست تو را در دل من جا بکند 

شعر آل سعود , شعر در مورد آل سعود , شعر در وصف آل سعود , شعر درباره آل سعود

شعری در مورد اجابت دعا

شعر تحویل سال , شعر در مورد تحویل سال , شعر در وصف تحویل سال , شعر درباره تحویل سال

 بگذر به کوی میکده تا زمره حضور

اوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنند

شعر تعهد , شعر در مورد تعهد , شعر در وصف تعهد , شعر درباره تعهد

شعری درباره اجابت دعا

شعر سنگ , شعر در مورد سنگ , شعر در وصف سنگ , شعر درباره سنگ

 دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای

فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد

شعر قوم لر , شعر در مورد قوم لر , شعر در وصف قوم لر , شعر درباره قوم لر

شعر درباره ی اجابت دعا

شعر کبوتر , شعر در مورد کبوتر , شعر در وصف کبوتر , شعر درباره کبوتر

 ای غایب از نظر که شدی همنشین دل

می گویمت دعا و ثنا می فرستمت

شعر اتفاق , شعر در مورد اتفاق , شعر در وصف اتفاق , شعر درباره اتفاق

شعر در مورد اجابت دعا

شعر تبریک عید نوروز , شعر در مورد تبریک عید نوروز , شعر در وصف تبریک عید نوروز , شعر درباره تبریک عید نوروز

 در صومعه زاهد و در خلوت صوفی

جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست

شعر ایثار , شعر در مورد ایثار , شعر در وصف ایثار , شعر درباره ایثار

شعر درباره اجابت دعا

شعر حاجی , شعر در مورد حاجی , شعر در وصف حاجی , شعر درباره حاجی

 ای که گفتی به دعا آرزوی خویش بیاب

باری آنچ آرزویم هست همان خواهم یافت

شعر قناعت , شعر در مورد قناعت , شعر در وصف قناعت , شعر درباره قناعت

شعر برای اجابت دعا

شعر پهلوان , شعر در مورد پهلوان , شعر در وصف پهلوان , شعر درباره پهلوان

 نمی برد به فلک زاریم هزار دعا

چه فایده چو جواب دعا نمی آرد

شعر جانباز , شعر در مورد جانباز , شعر در وصف جانباز , شعر درباره جانباز

شعر در باره اجابت دعا

شعر پشیمانی , شعر در مورد پشیمانی , شعر در وصف پشیمانی , شعر درباره پشیمانی

 گر بیابد به دعا عاشق و دلخسته وصال

سالها بر در خلوت به دعا بنشیند

شعر لاک پشت , شعر در مورد لاک پشت , شعر در وصف لاک پشت , شعر درباره لاک پشت

شعر با اجابت دعا

شعر فحش , شعر در مورد فحش , شعر در وصف فحش , شعر درباره فحش

 باقیش مجیب هر دعا گوید

کز وی تو اجابت دعا دیدی

شعر تگرگ , شعر در مورد تگرگ , شعر در وصف تگرگ , شعر درباره تگرگ

شعر درمورد اجابت دعا

شعر پلیس , شعر در مورد پلیس , شعر در وصف پلیس , شعر درباره پلیس

 هر مدعا که خواهی گر از دعا دهد دست

چندی به سر توان زد عمری دعا توان کرد

شعر لاف زدن , شعر در مورد لاف زدن , شعر در وصف لاف زدن , شعر درباره لاف زدن

شعر با کلمه اجابت دعا

شعر قناری , شعر در مورد قناری , شعر در وصف قناری , شعر درباره قناری

 به دعا پیش خود آوردمش، اما عجب است

در جهان عمر کسی کی به دعا باز آمد

شعر کویر , شعر در مورد کویر , شعر در وصف کویر , شعر درباره کویر

شعر با کلمه ی اجابت دعا

شعر مترسک , شعر در مورد مترسک , شعر در وصف مترسک , شعر درباره مترسک

 جفا کردی وفا کردم

ستم راندی دعا کردم

شعر مزاحمت , شعر در مورد مزاحمت , شعر در وصف مزاحمت , شعر درباره مزاحمت

شعری در مورد اجابت دعا

شعر قورباغه , شعر در مورد قورباغه , شعر در وصف قورباغه , شعر درباره قورباغه

 ای دوست دعا وظیفه بنده ست

ما را به دعا چه می فریبی تو

شعر پشتکار , شعر در مورد پشتکار , شعر در وصف پشتکار , شعر درباره پشتکار

شعری درباره اجابت دعا

شعر 22 بهمن , شعر در مورد 22 بهمن , شعر در وصف 22 بهمن , شعر درباره 22 بهمن

 به جان رسید فلک از دعا و ناله من

فلک دهان خود اندر ره دعا بگشاد

شعر آدم برفی , شعر در مورد آدم برفی , شعر در وصف آدم برفی , شعر درباره آدم برفی

شعر درباره ی اجابت دعا

شعر تدبر , شعر در مورد تدبر , شعر در وصف تدبر , شعر درباره تدبر

 ذرات محتاجان شده اندر دعا نالان شده

برقی بر ایشان برزده مانده ز حیرت از دعا

شعر تفرقه , شعر در مورد تفرقه , شعر در وصف تفرقه , شعر درباره تفرقه

شعر در مورد اجابت دعا

شعر جذابیت , شعر در مورد جذابیت , شعر در وصف جذابیت , شعر درباره جذابیت

 من به دعا کرده ام مدعیان را هلاک

زان که خواص دعا دفع بلا کردن است

شعر جرم , شعر در مورد جرم , شعر در وصف جرم , شعر درباره جرم

شعر درباره اجابت دعا

شعر ولنتاین , شعر در مورد ولنتاین , شعر در وصف ولنتاین , شعر درباره ولنتاین

 شاها بسوی خصمت تیر دعا فکندم

از کردگار خواهم تاثیر این دعا را

شعر دوری , شعر در مورد دوری , شعر در وصف دوری , شعر درباره دوری

شعر برای اجابت دعا

شعر شکار , شعر در مورد شکار , شعر در وصف شکار , شعر درباره شکار

 من به مدح و دعا ز دستم چنگ

گر بسنده کنی بمدح و دعا

شعر جهاد , شعر در مورد جهاد , شعر در وصف جهاد , شعر درباره جهاد

شعر در باره اجابت دعا

شعر ابراز علاقه , شعر در مورد ابراز علاقه , شعر در وصف ابراز علاقه , شعر درباره ابراز علاقه

بر ندارد هیچ کس بی مدعا دست دعا

از دعا صائب دل بی مدعا دارد امید

شعر خراسان , شعر در مورد خراسان , شعر در وصف خراسان , شعر درباره خراسان

شعری در مورد اجابت دعا

شعر آذربایجان , شعر در مورد آذربایجان , شعر در وصف آذربایجان , شعر درباره آذربایجان

بیش از آن شوق که من با لب ساغر دارم

لب ساقی به دعاگویی من مشتاق است

شعر بخت بد , شعر در مورد بخت بد , شعر در وصف بخت بد , شعر درباره بخت بد

شعری درباره اجابت دعا

شعر بدقولی , شعر در مورد بدقولی , شعر در وصف بدقولی , شعر درباره بدقولی

گر جوابم را نمی‌گویی، جوابم کن به قهر

گاه یک دشنام از صدها دعا شیرین‌تر است

شعر دیوانه , شعر در مورد دیوانه , شعر در وصف دیوانه , شعر درباره دیوانه

شعر درباره ی اجابت دعا

شعر بلوچستان , شعر در مورد بلوچستان , شعر در وصف بلوچستان , شعر درباره بلوچستان

کجاست اهل دلی تا دعا کند، قدری

که از دعای چو من هیچ اثر نمی آید

شعر پدر از دست رفته , شعر در مورد پدر از دست رفته , شعر در وصف پدر از دست رفته , شعر درباره پدر از دست رفته

شعر در مورد اجابت دعا

شعر بسیج , شعر در مورد بسیج , شعر در وصف بسیج , شعر درباره بسیج

دورم از دین خود و قبله ی من گم شده و

معبد و قبله ی من، ذکر دعایم تو شدی

شعر بغل , شعر در مورد بغل , شعر در وصف بغل , شعر درباره بغل

شعر درباره اجابت دعا

شعر جهنم , شعر در مورد جهنم , شعر در وصف جهنم , شعر درباره جهنم

شاه‌نشین چشم من تکیه گه خیال توست

جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو

شعر چادر , شعر در مورد چادر , شعر در وصف چادر , شعر درباره چادر

شعر برای اجابت دعا

شعر بندر انزلی , شعر در مورد بندر انزلی , شعر در وصف بندر انزلی , شعر درباره بندر انزلی

پـــر از سکوت نیایش، پــر از شکــــوه دعا

وضو گرفته به امــــــن یجیب می کشمت

شعر خستگی , شعر در مورد خستگی , شعر در وصف خستگی , شعر درباره خستگی

شعر در باره اجابت دعا

شعر دشمن , شعر در مورد دشمن , شعر در وصف دشمن , شعر درباره دشمن

اگر به نام تو دستی به آسمان برخاست

گمان مبر که دعا می کنند،نفرین است

شعر جمکران , شعر در مورد جمکران , شعر در وصف جمکران , شعر درباره جمکران

شعر با اجابت دعا

شعر در وصف مادر , اشعار در وصف مادر , شعر زیبا در وصف مادر , شعر عاشقانه در وصف مادر

در استخاره گفت: بگیر استخاره‌ای 

یعنی نمانده راه دعا، راه چاره‌ای

شعر پل صراط , شعر در مورد پل صراط , شعر در وصف پل صراط , شعر درباره پل صراط

شعر درمورد اجابت دعا

شعر بخشندگی , شعر در مورد بخشندگی , شعر در وصف بخشندگی , شعر درباره بخشندگی

پایان کلامم، من و تو، آخر این شعر،

با وصله و اصرار و دعا… ماشدنی نیست

شعر آلزایمر , شعر در مورد آلزایمر , شعر در وصف آلزایمر , شعر درباره آلزایمر

شعر با کلمه اجابت دعا

شعر پدربزرگ , شعر در مورد پدربزرگ , شعر در وصف پدربزرگ , شعر درباره پدربزرگ

دعای ما که دعا نیست، ادعاست فقط

هر آن دعا که نمودیم بی اثر گردان

شعر پدر برای سنگ قبر , شعر در مورد پدر برای سنگ قبر , شعر در وصف پدر برای سنگ قبر , شعر درباره پدر برای سنگ قبر

شعر با کلمه ی اجابت دعا

شعر شوخی , شعر در مورد شوخی , شعر در وصف شوخی , شعر درباره شوخی

هر چه دعا کردم نشد شاید کسی آمین نگفت

حالا تقاضای دلی سرشار از آمین می کنم

شعر در مورد اجابت دعا